PUSH

ZINGER STACKER

STARTER:

Met een medball:
5 deadlifts
5 deadlift + shrug
5 front squats
5 pull unders
5 medball cleans
5 squat clean thrusters
10 plank medball taps

MAIN COURSE:

40-30-20-10 reps of:
Medball squat clean thrusters
Plank medball taps

DOUBLE SQUEEZEBURGER

STARTER:

THE WINTER WARMUP

Daarna:

Met een medball:
5 Deadlifts
5 Deadlifts + shrug
5 Front Squat
5 Pull Unders
5 MBC

Met 1 dumbell:
5 shoulder press
10 Push Press

Met 2 dumbells:
5-10 push press

MAIN COURSE:
2 rounds for time:
50 medball cleans
25 dumbell push press

SQUEEZE LOVER DELUXE

STARTER:

THE WINTER WARMUP

Daarna:

3 Rounds with 2 dumbells:
5 dumbell deadlifts
4 dumbell hang power cleans
3 dumbell push jerks

MAIN COURSE:
Double Dumbell DT:

10 rounds for time of:
12 dumbell deadlifts
9 dumbell hang power cleans
6 dumbell push jerks

BONELESS BOXMEAL

STARTER:

THE WINTER WARMUP

Daarna:
2 Rounds 8-12 one dumbell shoulder press met beide handen
2 Rounds 4-6 right arm db shoulder press
4-6 left arm db shoulder press

Kies uit: Dumbell L-Sit variatie of plank shoulder taps. Oefen deze.

MAIN COURSE: Krachtdag!

4 rounds for quality:
8-12 right arm db shoulder press
8-12 left arm db shoulder press + Max Dumbell L-Sit of Plank shoulder taps

TOETJE: Tabata one arm alternating Devil's Press

FSF GRILL SPECIAL

STARTER:

1-2 Rounds:
25 Double Taps
5 A-Frame Push-ups/10 A-Frame Shoulder Taps
10 DB Goblet Squats
10 Alternating DB Snatches

MAIN COURSE:

20 minute AMRAP:
50 Double Taps
10 A-Frame Push-ups/20 A-Frame Shoulder taps
20 DB Goblet Squats
30 Alternating DB Snatches

RUSSIAN DOLL SALAD

STARTER:

2-3 Rounds
5 KB Deadlifts
5 Russian KBS
5 1-arm KB snatches R
5 1-arm KB snatches L
6 alternating KB Devil's Press

MAIN COURSE:

6min AMRAP
20 Russian KBS
10 Alternating 1-arm KB Devil's Press

--3min Rust--

5min AMRAP

--3min Rust--

4min AMRAP

BBQ BEENHAM

STARTER:

2 Rounds
250m Row
5 1-arm KB Push Jerks Right
5 1-arm KB Push Jerks Left
5 KB Goblet Squats

MAIN COURSE:

For Time:
1000m Row
9 1-arm KB Push Jerks Right
9 1-arm KB Push Jerks Left
9 KB Goblet Squats
500m Row
12 KB Push Jerks Right
12 KB Push Jerks Left
12 KB Goblet Squats
250m Row
15 KB Push Jerks Right
15 KB Push Jerks Left
15 KB Goblet Squats
125m Row

SALSA DE LA MUERTE

STARTER:

2-3 Rounds:
5 DB Deadlifts
5 DB Hang Power Cleans
5 DB Front Squats
5 DB Push Presses

MAIN COURSE:

Death by DB Hang Power Clean + Push Press
Begin de eerste minuut met 1 herhaling, daarna elke minuut een herhaling daarbij: 1-2-3-4...

-- 3min Rust--

Death by DB Front Squats starting with 5
Begin de eeste minuut met 5 herhalingen, daarna elke minuut een herhaling daarbij: 5-6-7-8...

KETTLEBELLNANASPLIT

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
2-3 Rounds of:
10 alternating 1-arm KB bent over rows
10 Russian Kettlebell Swings
3 KB Push Jerks Right
3 KB Push Jerks Left
3 KB Split Jerks Right (alt. benen)
3 KB Split Jerks Left (alt. benen)

MAIN COURSE:

5 Ronden voor tijd:
20 alternating 1-arm KB bent over rows
20 Russian Kettlebell Swings
10 Right arm KB Split Jerks (alt. benen)
10 Left arm KB Split Jerks (alt. benen)*

*Schaal optie KB Split Jerk aantal 5/5 ipv 10/10


DOUBLE PRESSED BEEF JERKY

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
2 Rounds with 1 DB + 1 Round with 2 DB's of:
3 DB Shoulder Press
4 DB Push Press
5 DB Push Jerks

MAIN COURSE:

Krachtdag!

5 Rounds, each for time and reps, of:
5 DB Shoulder Press
6 DB Push Press
Max rep DB Push Jerks
--Rust 2 minuten--

TOETJE:
3 Rounds of:
50 Double Taps
25 Air Squats

TWO LEGS IN A ROW

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
2 Rounds
8 DB Thrusters (1e ronde 1 DB)
5 DB Push-ups/10 Plank Hip Taps
250m Row

MAIN COURSE:
4 Ronden, elk voor tijd van:
15 DB Thrusters
10 DB Push-ups/20 Plank Hip Taps
500m Row*
--Rust 3 minuten--

*Afhankelijk van het weer. 400m run, 500m Ski, 1,5km Bike ook opties

PUMPIN' PIE

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
2x
12 SP twee armen 1 dumbell
12 BOR twee armen 1 dumbell

1x
6 DB shoulder press R
6 DB shoulder press L
6 BOR Links
6 BOR Rechts

MAIN COURSE: Krachtdag!

3x
12 DB shoulder press R
12 DB shoulder press L
12 Double DB BOR
Rust 90 sec.

TOETJE:
3 min. Max pushups

RAISED CHICKEN LEGS

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
200 m Jog
8 Sit-ups
8 squats
200 m Run
8 Tuckups
8 Push-press
200 m Run
8 V-ups
8 Thrusters

MAIN COURSE:
7 rounds:
200m run
15 v-ups
15 thrusters (1 DB) / WBS

CINDISCHE KIP

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
2x
3 schouder retracties
6 push-up plus
9 halve squats
3 strict pull-ups
6 push-ups
9 squats

MAIN COURSE:
"Strict Cindy"
20 min. AMRAP:
5 strict pullups
10 pushups (box)
15 airsquats

15 MIN. ALL YOU CAN EAT

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
2x
9 sit-ups
9 Front squats
100m run
6 Tuck-ups
6 DB Push-press
100m run
3 Knee raises
3 single DB Thrusters

MAIN COURSE:
15 min amrap
3-6-9-12-ETC reps van:
Knee raises
Single DB Thrusters / WBS
200m run after each round

CHICK 'N' RUN

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
100m jog
10 schouder retracties
10 one db strict press
100m jog
10 kipping swings
10 one db push press
100m run
5-10 pullups
10 double db push press

MAIN COURSE:
6 rounds for time:
200m Run
10 pullups
15 double db pushpress

GUNS 'N QUADS SANDWICH

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
2x
12 shoulder taps
12 airsquats
24 single unders
2x
6 pushups
6 goblet squats
12 double unders

MAIN COURSE:
20 min. AMRAP:
6 paralette pushups (of box)
12 KB Goblet Squats
24 double unders

TOASTY CANDYBAR

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
8 sit-ups
8 DL (4L/4R)
4 Cal row
8 Knee raises
8 Hang Power clean (4L/4R)
8 Push Press (4L/4R)
4 Cal row
8 T2B
8 Hang power c&j (4L/4R)
4 Cal row

MAIN COURSE:
20 min. AMRAP:
8 Toes to Bar
10 db hang c&j (5 om 5)
14 cal row

CURLY FRIES

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
3x
6 slowmo benchpress
6 slowmo BOR
3 slowmo skullcrushers
3 db bicep curls

MAIN COURSE: Krachtdag!

3x
12 DB bench press
12 Double DB BOR
Rust 90 sec.

3x
12 db skull crushers
12 db bicep curls

TOETJE:
3 min. plank FOR TIME

FLAPJACKIE

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
200m row
10 push press
6 pullups
200m row
10 front squats
4 pullups
100m row
5 thrusters
2 pullups

MAIN COURSE:
JACKIE:
1000m row / 800m run
50 thrusters (20/15kg) / DB
30 pullups

COFFEE CAKE

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
3x
20 sec hang from bar
200m jog
10 pushups

MAIN COURSE:
COFFLAND:
6 min. HANG aan de bar*

* Elke drop:
800m run
30 pushups

Cut-off: 24 minuten

COTTON CINDY

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
6 Shoulder retractions
6 Push-ups Plus
6 Tuck Jumps
6 Kipping Swings
6 Box Push-ups
6 Lage box jumps
6 Pull-ups
6 Push-ups
6 Box Jumps

MAIN COURSE:
15 AMRAP:
9 pullups
15 pushups
21 box jumps

GRETTEL GRITS

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
3x met lege halter
5 DL
5 Clean Pull
5 Power Clean
5 Clean & Jerk
5 down & up over the bar

Daarna
gewicht voor C&J opbouwen

MAIN COURSE:
"Grettel"
10x
3 c&j 61/42kg
3 burpee over the bar

DOUBLE DIP DUMPLINGS

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
20 Double Taps
10 single DB PP
5 Shoulder retractions
20 single unders
10 DB PP
5 Kipping Swings
20 Double unders (of 30s test)
10 DB PP
5 Pull-ups

MAIN COURSE:
15min. AMRAP:
40 DU
20 DB PP
10 pullups

TACO DUMBBELL

STARTER:
THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
10 bench push-ups
10 air squats
8 1 db benchpress
8 1 db squats
6 DB Benchpress
6 DB squats

MAIN COURSE: Krachtdag!
3x
15 DB Bench
Rust 90 sec.

3x
15 DB Squat
Rust 90 sec.

TOETJE:
3x max WATT op de Echo Bike

DELTOID DOUGHNUTS

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
9 shoulder press (1 DB)
9 alt. lunges
7 shoulder press (1 arm)
7 alt. lunge (1 db)
5 shoulder press (2 db)
5 alt. lunges (2db)

MAIN COURSE: Krachtdag!
3x
15 DB shoulder press AHAP
Rust 90 sec.

3x
15 alt. DB lunge AHAP
Rust 90 sec.

TOETJE:
3x max WATT op de Ski-Erg

ROWST BEEF

STARTER:

THE WINTER/WICKED WARMUP

Daarna:
150m row
5 KB FS R
5 KB FS L
150m row
5 KB PP R
5 KB PP L
150m row
5 KB Thrusters R
5 KB Thrusters L

MAIN COURSE:
15 min. AMRAP:
6-12-18-24-ETC.
One arm KB Thrusters
Cal Row

Voorbeeld: ronde van 6
3 One arm KB Thrusters R
3 One arm KB Thrusters L
6 CAL Row

RENCHILADA'S

STARTER:
SUMMER SIZZLE of
WICKED WARMUP

Daarna:
Run 200m slow
10 pushup plus
Run 200m moderate
10 negative pushups
Run 200m fast
10 pushups

MAIN COURSE:
6 RFT:
400m Run
Max pushups